VIB w całej Polsce!

VIB w całej Polsce!

VSoft Insurance Broker używa już 75 kancelarii brokerskich w Polsce. VIB swoim zasięgiem objął już niemal wszystkie województwa w kraju, a ciągle się rozwijamy!
Kancelarie brokerskie korzystające z systemu to zarówno jednoosobowe, jak i kilkunastoosobowe zespoły. Cały proces brokerski w systemie VSoft Insurance Broker obsługuje już ponad 200 użytkowników. Liczba zarejestrowanych w systemie kontrahentów, obsługiwanych polis oraz slipów brokerskich cały czas się powiększa.

Używasz VIB? Znajdź swoją kancelarię na mapie Polski:

Dziękujemy za zaufanie!

Podziel się wpisem

Podziel się wpisem