Kolejne nowości w VIB

  • Kolejne nowości w VIB

    Kilka tygodni temu pisaliśmy o aktualizacji narzędzia VSoft Insurance Broker o nowy panel zarządzania powiadomieniami.  Dziś chcemy się podzielić informacją, na jakie jeszcze nowości mogą liczyć użytkownicy aplikacji w najbliższym czasie.   Narzędzie wzbogaciliśmy o trzy nowe, predefiniowane raporty: szkodowość, wykorzystanie limitów gwarancyjnych i zestawienie polis. Raporty będą łatwo dostępne, co znacząco skróci czas wyszukiwania […]

    Więcej... More...
  • Aktualizacja aplikacji VIB

    Plan na dalszy rozwój aplikacji to procedura, która towarzyszy niemal każdemu systemowi i systematycznie powinna być rozwijana wraz z rosnącymi potrzebami biznesu. Zespół VSoft Insurance Broker analizuje obszar ubezpieczeń i układa plan na kolejne wersje aplikacji. W najbliższym czasie (16.09. 2020) będzie mieć miejsce kolejna aktualizacja, której celem jest usprawnienie zarządzania powiadomieniami mailowymi wysyłanymi automatycznie […]

    Więcej... More...
Tagi: ,