Raport KNF

Tworzenie raportów dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), to niekiedy bardzo długi proces wyliczeniowy. W VSoft Insurance Broker możesz sporządzać raporty w każdym momencie. Bieżące wyliczenia znajdują się w menu Raporty, KNF.

 

W poszczególnych kolumnach wyliczane są dane w określony sposób:

Liczba umów ubezpieczenia: to liczba polis, które mają datę zawarcia mieszczącą się w wybranym przez nas okresie, z którego chcemy wygenerować raport.

 

Składka przypisana: wyświetlana jest składka z polis (z zakładki Raty), daty ich zawarcia są ustawiane na podstawie wybranego okresu.

 

Wyjątek stanowią polisy życiowe, dla których brana jest pod uwagę wartość z rat, których wymagany termin płatności mieści się we wskazanym okresie raportu.

 

Składka zainkasowana: w tej kolumnie prezentowana jest składka z rat zawierających datę wpłaty (i status Opłacona lub Rozliczona z TU).

 

Prowizja przypisana: wyświetlana jako odpowiedni procent z wartości rat ujętych w kolumnie „Składka przypisana”.

 

Prowizja zainkasowana: w tej kolumnie brane pod uwagę są tylko raty ze statusem Rozliczona z TU, których data rozliczenia mieści się w okresie za jaki generowany jest raport.

 

 

Jednak bieżące raporty dla KNF to nie wszystko! Po wyeksportowaniu raportu do Excela, oprócz arkusza z podstawowymi danymi, znajdziesz arkusz zawierający szczegółowe dane. Dostępne są m.in.  informacje, o konkretnych płatnościach, które składają się na końcowy raport czy szczegóły polis. Błyskawicznie wygenerowany szeroki przekrój informacji, jakie uzyskuje użytkownik VIBa to nie tylko oszczędność czasu, ale również zminimalizowanie ryzyka błędu.

Zobacz również

See also