Procesy

VSoft Insurance Broker pozwala uporządkować procesy ofertowania, obsługi szkód, pozyskiwania klienta czy rejestracji polisy, zgodnie z Twoimi preferencjami. Dzięki specjalnemu kreatorowi stworzysz procesy składające się z etapów i zadań. Możesz również nadać im opisy, skonfigurować terminy, a także ustawić przypomnienia.

 

Co możesz zrobić w ramach modułu procesów?

  • Stworzyć dowolny proces powiązany z obiektem, np. obiegu dokumentu polisy czy szkolenia użytkownika.
  • Utworzyć szablonowe zadania, które wykorzystasz w różnych procesach.
  • Nadać zadaniom kategorię i priorytet oraz opis i ustalić termin przypomnienia, oznaczyć zadanie jako obligatoryjne lub kamień milowy.
  • Nazwać nowy proces, opisać go i powiązać z obiektem biznesowym.
  • Utworzyć w ramach procesu etapy składające się z zadań.
  • Określić dla etapów parametry takie jak czas realizacji (w dniach kalendarzowych lub roboczych), termin przypomnienia, obligatoryjność, wymóg akceptacji przez menadżera, opis.

 

Uporządkowanie zadań i podzielenie ich na etapy, nie tylko pozwoli na sprawniejsze realizowanie codziennych prac, ale również ułatwi kontrolę i monitorowanie postępów w sprawach rozpoczętych. Funkcjonalność pozwala zredukować ilość błędów i pomyłek dzięki możliwości ustawienia konkretnych czynności, jako wymagających weryfikacji przez menadżera zanim trafią do dalszych etapów.

 

Zaglądnij do działu Pomoc – znajdziesz go w VIB pod ikoną pytajnika. Szczegóły dotyczące procesów znajdują się w rozdziale Obsługa procesów, etapów i zadań, a także w filmach instruktażowych.

 

Czy wiesz, że …

Za każdym razem, kiedy nie wybierzesz procesu podczas dodawania nowego obiektu, aplikacja VIB zapyta Cię o niego? Jeśli nie chcesz otrzymywać zapytania, możesz je wyłączyć w menu Konfiguracja, Ustawienia kancelarii, w sekcji Ustawienia dodatkowe.

Zobacz również

See also