Zarządzanie pracą zespołową

Zarządzanie pracą zespołową

Istnieje wiele aplikacji pozwalających na sprawne zarządzanie pracą grupową. W przypadku, gdy mamy do czynienia z danymi poufnymi, a wykonywana w grupie praca to nie kwalifikuje się jako wyjątkowy projekt, a codzienny obowiązek, zdecydowanie bardziej rekomendowane jest ograniczenie ilości narzędzi, z których korzysta zespół. Każda nowa aplikacja to dodatkowo czas, poświęcony na naukę narzędzia, oraz kolejne miejsce, w którym wymieniane są dane. Mając na uwadze charakter pracy użytkowników VSoft Insurance Broker stworzyliśmy możliwość pracy grupowej w obrębie narzędzia.

Stwórz zespół i przypisz do niego użytkowników wybierając w menu pozycję „Administracja” i kolejno „Zespoły”. Zarządzanie pracą grupową stanie się łatwiejsze, gdy użytkownicy zostaną przypisani do zespołów odpowiedzialnych za konkretne obszary pracy.

Główny opiekun danego obiektu może wskazać związane z nim biznesowo zespoły. Dzięki temu wszyscy członkowie otrzymują dostęp do tego obiektu, a zadania mogą być przypisywane do całych zespołów.

Opiekun zespołu jako jedyny widzi zdarzenia (zadania, spotkania i notatki w kalendarzu) pozostałych członków oraz obiekty, których są opiekunami.
Ustawienia te dają dodatkowe możliwości w zakresie zarządzania widocznością danych oraz odpowiedzialnością za realizację zadań w poszczególnych obszarach kancelarii.

Sprawne zarządzanie pracą grupową to gwarancja szybkiej i efektywnej realizacji projektów, dlatego warto już dziś zadbać o jej prawidłową organizację.

Podziel się wpisem

Podziel się wpisem