Szablony dokumentów dla brokerów

VSoft Insurance Broker daje możliwość generowania różnorodnych dokumentów bezpośrednio z poziomu systemu. Możesz utworzyć m.in. dokument faktury czy rekomendacji brokerskiej. Aplikacja pozwala również na automatyczne uzupełnienie dokumentów odpowiednimi danymi – nie musisz poświęcać czasu na wprowadzanie danych ręcznie.

 

Szablony dokumentów są dołączone do systemu w standardzie. Jednak jeśli tylko zajdzie taka potrzeba możesz je edytować lub stworzyć zupełnie nowe od podstaw. Tworzenie dokumentów zawsze odbywa się z poziomu zakładki Załączniki przy użyciu akcji Generuj dokument.

 

W menu Konfiguracja -> Szablony dokumentów znajdziesz wszystkie potrzebne do tego narzędzia: nasz autorski dodatek do Worda służący edycji szablonów oraz zestawy znaczników do kopiowania danych. Dzięki temu możesz stworzyć swoje indywidualne wzory. Zadbaj również o nadanie odpowiedniej kolorystyki, uzupełnienie o logo i wskazanie, które informacje mają pojawić się na wygenerowanym dokumencie.

 

Szczegóły, w zakresie tworzenia własnych szablonów, znajdziesz wśród materiałów pomocniczych – rozdziale Praca z dodatkiem VDS, Konfiguracja dodatkowych ustawień -> Szablony dokumentów.

Zobacz również

See also