Zarządzanie opiekunami obiektów

Nierzadko zdarza się, że zachodzi potrzeba przekazania spraw jednego pracownika drugiemu, na stałe lub tylko czasowo. W takiej sytuacji VSoft Insurance Broker również może Ci pomóc! Dzięki aplikacji w łatwy sposób możesz dysponować obiektami biznesowymi oraz zdarzeniami pomiędzy użytkownikami.

 

W profilu każdego z nich znajdziesz zakładkę “Obiekty” zawierającą wszystkie obiekty biznesowe, których opiekunem jest dany użytkownik. Korzystając z filtrów możesz wyszukać tylko te, które Cię interesują i nadać im dodatkowych opiekunów. Możesz także zmienić danego użytkownika na innego, czy przypisać nowego opiekuna głównego.

 

Ponadto na dashboardzie możesz wyszukać odpowiednie zdarzenia i akcją “Zmień użytkowników” zmienić przypisanych do nich użytkowników.

 

Czy wiesz, że…
Kiedy użytkownik przestanie być Twoim pracownikiem możesz go dezaktywować. Przejdź do szczegółów danego użytkownika i w sekcji “Konto” ustaw status na Nieaktywny. Dzięki temu użytkownik nie będzie mógł już zalogować się do systemu, a Ty w ramach bieżącej licencji będziesz mógł założyć konto dla nowego pracownika.

Zobacz również

See also