Zdalna praca w branży ubezpieczeniowej

W ostatnich miesiącach po Internecie krążył taki dowcip: „Kto przeprowadził transformację cyfrową Twojej organizacji? a) CEO, b) CTO, c) COVID-19.”

 

O tym, jak z dnia na dzień wielu z nas musiało przejść na pracę zdalną czy o problemach, jakie to spowodowało, napisano już wiele. Warto zwrócić jednak uwagę, że niektóre narzędzia – jak na przykład VSoft Insurace Broker czy VSoft Insurance Platform – były gotowe do pracy zdalnej zanim stało się to konieczne.

 

Systemy VSoft dedykowane dla branży ubezpieczeniowej „od zawsze” są wyposażone w liczne funkcjonalności, które – jak się okazało – są przydatne, kiedy zostaliśmy zmuszeni do pracy w rozproszeniu. VSoft Insurace Broker (VIB) ma świetny moduł zadań, który umożliwia przydzielanie pracownikom zadań, monitorowanie stanu ich wykonania czy dyskusję o tym, co ma zostać zrobione. Oprócz tego VIB udostępnia statystyki i raporty dotyczące produktywności zespołu, co zdecydowanie ułatwia zarządzanie pracownikami, którzy wykonują swoje obowiązki zdalnie.

 

VIB oferuje nie tylko zadania, ale również możliwość konfigurowania całościowych procesów krok po kroku organizujących pracę zespołu rozproszonego. Dzięki takiemu rozwiązaniu poszczególne etapy procesu mogą być przepinane między pracownikami – funkcjonuje to trochę jak wirtualny taśmociąg: pracownik stoi przy taśmie, wykonuje to, co do niego należy, po czym taśma z „półproduktem” jedzie dalej. Użytkownik systemu zawsze wie, że nadeszła kolej na jego część pracy (dostaje powiadomienia), a gdy ją wykona – przekazuje obiekt dalej. Z tego powodu to, co ma zostać zrobione, nie czeka nigdy w zapomnieniu, bo każdy pracownik wie, czym i kiedy ma się zająć, a przełożony może zaakceptować lub odrzucić wyniki pracy każdej osoby na danym etapie procesu.

 

Elektroniczny obieg dokumentacji między użytkownikami to kolejna funkcjonalność naszego Systemu. Pozwala on nie tylko na wymianę informacji i dokumentów, ale również na w pełni online’ową obsługę wszystkich usługobiorców za pomocą Portalu Klienta.

 

Ważnym elementem VIB-a jest moduł do raportowania i analityki, który pozwala na stałe monitorowanie aktywności użytkowników i klientów oraz na konfigurowanie zaawansowanych dashboardów z KPI dla kierownictwa organizacji.

 

Inny nasz system, VSoft Insurance Platform (VIP), umożliwia w pełni zdalną sprzedaż ubezpieczeń dla klientów końcowych, jak również prowadzoną online obsługę posprzedażową. Rozwiązania tego typu, w dobie nacisku na maksymalne przeniesienie działań do Internetu, stają się główną potrzebą towarzystw ubezpieczeniowych, agencji oraz brokerów.

 

Zdecydowaną zaletą systemów VSoft jest możliwość integracji z narzędziami wspierającymi pracę w zespołach rozproszonych, co pozwala na jeszcze lepsze dostosowanie rozwiązań do wymagań klienta.

 

Agnieszka Kruszyna, analityk VSoft

Zobacz również

See also