Personalizacja ustawień firmy

Uzupełnianie materiałów firmowych o spersonalizowane elementy, np. logo, zajmują Ci dużo czasu? Wiemy, że czasami na pozór bardzo drobne zmiany mogą pochłaniać ogromną ilość pracy. Właśnie dlatego w aplikacji VSoft Insurance Broker postanowiliśmy stworzyć możliwość dostosowania ustawień systemu tak, aby Twoja praca była jeszcze bardziej komfortowa. Rozszerzone ustawienia znajdziesz w menu „Konfiguracja”, „Ustawienia kancelarii”.

 

Dzięki dostępnym opcjom możesz ustawić logo swojej kancelarii na stronie logowania, w systemie, oraz w „Portalu Klienta”. Ponadto, określisz czy:

  • system ma wymuszać na użytkownikach zmianę hasła co 30 dni,
  • użytkownicy mogą trwale usuwać maile z poziomu zakładki „Korespondencja” na obiektach,
  • system ma weryfikować objęcie pełnomocnictwem towarzystwa, do którego jest wysyłane zapytanie ofertowe,
  • system ma weryfikować czy pełnomocnictwem objęte są ryzyka, które znalazły się na zapytaniu ofertowym,
  • VIB ma uprzedzać o chęci dodania obiektu biznesowego bez żadnego procesu.

 

Oprócz tego, w ustawieniach znajdziesz również formularz z danymi kancelarii. Możesz wykorzystać je w generowanych dokumentach oraz licznik zużycia swoich danych. Kompleksowo uzupełnione informacje, skrócą czas potrzebny na przygotowania każdego dokumentu w przyszłości.

Zobacz również

See also