Kolejne nowości w VIB

Kilka tygodni temu pisaliśmy o aktualizacji narzędzia VSoft Insurance Broker o nowy panel zarządzania powiadomieniami.  Dziś chcemy się podzielić informacją, na jakie jeszcze nowości mogą liczyć użytkownicy aplikacji w najbliższym czasie.

 

Narzędzie wzbogaciliśmy o trzy nowe, predefiniowane raporty: szkodowość, wykorzystanie limitów gwarancyjnych i zestawienie polis. Raporty będą łatwo dostępne, co znacząco skróci czas wyszukiwania informacji. Dane, tak jak w raportach udostępnianych użytkownikom do tej pory, będzie można eksportować do pliku Excel.

 

Kolejną nowością będą dodatkowe pola w szczegółach szkody. Pozwoli to na zarejestrowanie takich danych jak: wysokość rezerwy szkodowej, kwota wypłaconego odszkodowania oraz dodatkowych uwag. W raportach OData dostępne będą wymienione pola.

 

Każda aktualizacja aplikacji oparta jest na rozmowach z klientami naszego rozwiązania. Mamy nadzieję, że wprowadzane przez nas rozszerzenia przyczynią się do zwiększenia komfortu pracy z narzędziem VIB.

Zobacz również

See also