Jak podołać wymogom organów nadzorujących? O tym, jak ważne są narzędzia przy prowadzeniu działalności brokerskiej.

KNF a rynek ubezpieczeniowy

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stojąc na straży bezpieczeństwa rynku finansowego w Polsce, zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie oraz stabilizację. W ramach swoich kompetencji i działań KNF sprawuje nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym oraz instytucjami, które w nim działają. Aktualne zapisy obowiązującego prawa (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r.) są podstawą do możliwości przeprowadzenia kontroli KNF w zakresie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego a dokładnie działalności brokerskiej.

Zakres kontroli brokera ubezpieczeniowego

W ramach kontroli brokera ubezpieczeniowego znajduje się weryfikacja poziomu zgodności jego działalności z przepisami prawa, a także jego stan majątkowy. Wszelkie działania i czynności nadzorcze KNF mogą być przeprowadzane kompleksowo bądź też w kontekście podejrzeń o zaistnienie nieprawidłowości. Co może zatem podlegać kontroli prowadzonej działalności brokerskiej?

 

  • Organizacja działalności brokerskiej i dystrybuowane produkty ubezpieczeniowe – weryfikacji podlegają regulacje i procedury wewnętrzne brokera, strategia sprzedaży ubezpieczeń, współpraca z innymi podmiotami w zakresie dystrybucji ubezpieczeń, a także spełnianie wymogów prawnych takich jak m.in. niekaralność, czy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera.
  • Rozwiązania służące zapobieganiu konfliktom interesów.
  • Zasady wynagradzania brokera i osób wykonujących czynności brokerskie (OFWCB) – kontroli mogą podlegać porozumienia kurtażowe zawierane przez brokera z zakładami ubezpieczeń, jak również inne porozumienia dotyczące wzajemnych rozliczeń pomiędzy brokerem a innymi podmiotami.
  • Nadzór brokera nad OFWCB.
  • Proces tworzenia produktów ubezpieczeniowych uwzględniający zasady współpracy brokera z zakładami ubezpieczeń.
  • Wypełnianie obowiązków informacyjnych i szkoleniowych.
  • Dokonywanie analizy potrzeb klienta (APK) wraz ze sporządzaniem rekomendacji ofert – w ramach kontroli weryfikowany jest sposób oraz forma przeprowadzania APK i rekomendacji najwłaściwszej umowy z uzasadnieniem.
  • Rozpatrywanie skarg i reklamacji klientów.

 

Obszar działalności brokerskiej, w który podlega nadzorowi KNF, wydaje się bardzo rozległy. Należy mieć na uwadze jednak jeszcze to, że zakres kontroli uzależniony jest od indywidualnych cech podmiotu podlegającego kontroli, a także dostosowywany do skali i zasięgu działalności brokera ubezpieczeniowego.

Zainwestuj w odpowiednie narzędzie

Wielu brokerów ubezpieczeniowych działających od lat w sektorze finansowym bądź też nowi gracze rynku ubezpieczeniowego zapewne zastanawiają się jak prowadzić działalność brokerską, aby w przypadku zaistnienia okoliczności do przeprowadzenia kontroli KNF być w pełni na to przygotowanym. W pierwszej kolejności należy dokonać analizy wytycznych KNF w kontekście istniejących już w prowadzonej działalności procedur, polityk wewnętrznych czy też procesów i innych regulacji. Pozwoli to na wychwycenie wszelkich braków zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie stworzenie przestrzeni na efektywne uzupełnienie zaistniałych luk.

 

Kolejnym istotnym aspektem jest wykorzystanie możliwości technologicznych rynku i zainwestowanie we właściwe narzędzia, które z jednej strony pomogą usprawnić wszelkie czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności, a z drugiej uporządkują obsługiwane procesy biznesowe. W dzisiejszych czasach nikt nie boryka się z dylematem czy wykorzystywać narzędzia informatyczne w prowadzonej działalności tylko zadaje sobie pytanie, jakie rozwiązanie wybrać, aby efektywnie zarządzać firmą, zwiększać swoją konkurencyjność przy zachowaniu spójności i audytowalności obsługiwanych procesów.

 

W dobie nowoczesnych technologii i rozwiązań przeznaczonych dla sektora ubezpieczeniowego z pomocą przychodzi VSoft Insurance Broker (VIB) – system dedykowany pomiotom prowadzącym działalność brokerską.

 

VSoft Insurance Broker umożliwia prowadzenie działalności według najwyższych standardów, a także w zgodzie z wytycznymi KNF. Istotnym aspektem dedykowanego brokerom rozwiązania jest automatyzacja procesów biznesowych, co przekłada się na ich uporządkowanie w organizacji. Usystematyzowane procesy stają się łatwiejsze do analizy i wychwytywania niedoskonałości, które mogą być przedmiotem zainteresowania KNF. Dodatkowo VSoft Insurance Broker udostępniany jest w modelu SaaS (ang. Software as s Service) w jednym z profesjonalnych i certyfikowanych data center, świadczących usługi chmurowe zgodnie z rekomendacjami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 stycznia 2020 roku, odnośnie outsourcingu przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej dla sektora finansowego w Polsce.

 

Przechowywanie w jednym miejscu wszystkich informacji dotyczących klientów i obsługiwanych spraw wraz z możliwościami raportowo analitycznymi Systemu, daje możliwość sprawnego i szybkiego zarządzania danymi, co jest fundamentem do przygotowania historycznego zestawienia danych, prognoz, analiz, ocen efektywności, czy też raportów wymaganych przez KNF. Funkcjonalności systemu, jakie zapewnia VIB w zakresie slipów brokerskich – budowa programu ubezpieczeniowego, rozsyłanie zapytań do TU, porównywanie ofert, przygotowywanie rekomendacji czy rejestrowanie polis ubezpieczeniowych zapewniają pełną kontrolę nad dystrybuowanymi produktami ubezpieczeniowymi oraz przejrzystość w razie zaistnienia kontroli KNF. Warto wspomnieć również o wbudowanym module zadań i powiadomień, który dba o terminowość w zakresie obsługi klientów czy też wywiązywania się z innych obowiązków nałożonych na działalność brokerską.

Wszystko pod kontrolą

Wartość systemów wspomagających prowadzoną działalność biznesową takich jak VSoft Insurance Broker należy rozpatrywać w kontekście wachlarza możliwości, które dają korzyści w obszarze usprawniania pracy, optymalizacji kosztów świadczonych usług, dopasowywania się do zmieniających potrzeb rynku i wymogów zewnętrznych. Wybór odpowiedniego narzędzia i adekwatne do profilu działalności wykorzystanie jego możliwości da nam gwarancję wysokiej efektywności funkcjonowania na rynku oraz zapewnienia audytowalności na wysokim poziomie. W świecie pełnym korzyści płynących z możliwości technologicznych oraz potencjału Internetu takie atuty determinują zwycięstwo na rynku.

Zobacz również

See also