Pierwsza aktualizacja systemu VSoft Insurance Broker w 2023 roku!

25 stycznia system VIB został uaktualniony z dodatkowymi funkcjonalnościami. Wprowadzone ulepszenia umożliwią sprawniejsze i bardziej intuicyjne generowanie raportów wszystkim użytkownikom systemu. W ramach tej aktualizacji zostały dodane nowe tabele do protokołu OData, zwane: “PrzedmiotyUbezPolisy”, “PrzedmiotyUbezSlipy” i “PrzedmiotyUbezSzkody”. Tabele usprawnią proces tworzenia raportów.

Kolejnym ważnym ulepszeniem jest dodanie możliwości odwołania polis do Umów Generalnych w raportach OData. Taka zmiana pozwala na kompleksowe tworzenie raportów i zestawień dla tych, którzy obsługują umowy ubezpieczenia w ramach Umów Generalnych.

 

Ponadto zostały wprowadzone dodatkowe logowania związane z autentykacją serwera pocztowego. Dzięki temu znacząco zwiększa się bezpieczeństwo przechowywanych danych w systemie.

 

Zespół VIB ma nadzieję, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na komfort pracy brokerów i umożliwią jeszcze efektywniejsze wykonywanie obowiązków.

Zobacz również

See also