Rozwijamy VSoft Insurance Broker – kolejna aktualizacja systemu!

Na bieżąco rozwijamy nasze rozwiązania w obszarze ubezpieczeń, dlatego 29 marca wprowadziliśmy kolejną aktualizację systemu. Poniżej prezentujemy szereg nowości, które każdego dnia oszczędzą czas podczas wykonywania obowiązków brokerskich oraz zwiększą satysfakcję z użytkowania systemu.

VSoft Insurance Broker – optymalizacja i elastyczność

Jedną z nowości jest możliwość samodzielnego zarządzania obiektami biznesowymi, a także ustrukturyzowanie informacji na temat polis obcych w systemie. Rozbudowaliśmy również funkcjonalności dotyczące umów generalnych. Staramy się maksymalnie upraszczać procesy, tak aby użytkownicy aplikacji VIB optymalizowali swój czas pracy z systemem. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na czytelność przechowywanych w systemie informacji jest wprowadzenie modyfikacji listy ubezpieczeń (w menu Produkcja) poprzez rozbicie jej na trzy oddzielne listy: Polisy, Gwarancje, Umowy generalne – dzięki czemu dostęp do informacji jest łatwiejszy i bardziej uporządkowany. Ponadto rozbudowaliśmy katalog dopuszczalnych form prawnych działalności dla kontrahentów oraz zoptymalizowaliśmy w tym obszarze raportowanie z wykorzystaniem protokołu OData.

 

Zmiany nie ominęły również skrzynki pocztowej. Oto szereg usprawnień, wdrożonych w celu ułatwienia prac związanych z konfiguracją poczty:

  • optymalizacja ekranów konfiguracji poczty poprzez dodanie nowych walidacji,
  • dodanie pola określającego serwer pocztowy,
  • rozbudowa instrukcji konfiguracji,
  • rozdzielenie smtp i imap.

Jak skonfigurować pocztę w VIB?

Użytkownicy aplikacji VSoft Insurance Broker, którzy jeszcze nie skonfigurowali poczty lub chcą włączyć wieloetapowe uwierzytelnienie MFA, mogą to zrobić w łatwy sposób. Instruktaż, jak krok po kroku skonfigurować pocztę dostępny jest w panelu Help w Rozdziale „Zanim zaczniesz pracę w systemie” – Ustawienia związane z pocztą.

 

Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek problemy z konfiguracją skrzynki pocztowej, nasz zespół pomoże w ich rozwiązaniu. Zachęcamy do kontaktu z Działem Wsparcia poprzez Helpdesk. Zespół VIB ma nadzieję, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na komfort pracy brokerów i umożliwią efektywne wykorzystanie aplikacji w codziennej pracy.

Zobacz również

See also