Tag: knf

Założenie własnego biznesu może wydawać się ciekawą propozycją – szczególnie dla tych z nas, którzy cenią sobie nie tylko elastyczny czas pracy czy dużą swobodę działania, ale również realny wpływ na rozwój firmy. Jedną z możliwości biznesowych, dostępnych na rynku jest założenie własnej kancelarii brokerskiej – miejsca, świadczącego szeroki zakres usług na polu ubezpieczeniowym oraz finansowym. Korzystając z licznego zainteresowania klientów – kolejne osoby decydują się na podjęcie własnej działalności, co przekłada się na powstawanie nowych kancelarii. Dlaczego warto zdecydować się na założenie kancelarii brokerskiej? Czym jest kancelaria brokerska? Kancelarie brokerskie z roku na rok pozyskują coraz to więcej klientów, co oznacza, że ich działanie rzeczywiście przekłada się na korzyść przedsiębiorców i osób prywatnych. Dzięki usługom świadczonym przez brokerów – niezależnych pośredników – klienci nie muszą poświęcać swojego czasu...
Zawód brokera w ostatnich latach staje się coraz bardziej pożądany. Przedsiębiorcy, czy nawet osoby prywatne, coraz częściej decydują się na korzystanie z usług brokerskich, czego dość naturalną konsekwencją jest, iż osoby zainteresowane branżą ubezpieczeniową rozważają wybór takiej drogi dla swojej kariery. Tym bardziej, że na rynku dostępnych jest coraz więcej narzędzi i programów ułatwiających brokerom pracę - na przykład CRM dla brokera ubezpieczeniowego, wspomagający codzienną pracę z klientami. Okazuje się jednak, że aby zostać brokerem nie są wymagane żadne konkretne studia, choć w istocie wyższe wykształcenie związane z tematem brokerskim na pewno okaże się pomocne. Jednak, aby otrzymać licencję uprawniającą do wykonywania zawodu, trzeba zmierzyć się z egzaminem dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych przeprowadzanym przez KNF - Komisję Nadzoru Finansowego. Egzamin ten jest regulowany rozporządzeniem samego Ministra Finansów z dnia 24 li...
Obecnie w Polsce obowiązuje 3 poziom w 4-stopniowej skali ryzyka wystąpienia ataków cybernetycznych. Ogłoszenie przez rząd trzeciego stopnia Charlie-CRP to potwierdzenie, że wiele instytucji jest zagrożonych atakiem na systemy informatyczne. Przed wzmożonymi działaniami hackerów ostrzega również Komisja Nadzoru Finansowego. Skąd nagły wzrost zagrożenia? W dużej mierze jest to spowodowane aktualną sytuacją polityczną. Należy jednak pamiętać, że ilość zgłaszanych incydentów wzrasta od lat i jest to poniekąd zjawisko towarzyszące cyfryzacji. Jednak większa aktywność hakerów to nie jedyna bolączka ostatnich lat. Zagrożeniem, zwłaszcza dla małych firm i osób fizycznych są działający z mniejszą szkodą, ale na większą skalę tzw. wyłudzacze.  O ile w przypadku ataków hackerskich obronić nas mogą tylko zabezpieczenia technologiczne, o tyle w sytuacjach wyłudzeń ważną rolę odgrywamy my sami.Najlepsza obrona to własna czujnośćPróba ataku lub wyłudzenia zazwycz...
KNF a rynek ubezpieczeniowyKomisja Nadzoru Finansowego (KNF) stojąc na straży bezpieczeństwa rynku finansowego w Polsce, zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie oraz stabilizację. W ramach swoich kompetencji i działań KNF sprawuje nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym oraz instytucjami, które w nim działają. Aktualne zapisy obowiązującego prawa (Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r.) są podstawą do możliwości przeprowadzenia kontroli KNF w zakresie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego a dokładnie działalności brokerskiej.Zakres kontroli brokera ubezpieczeniowegoW ramach kontroli brokera ubezpieczeniowego znajduje się weryfikacja poziomu zgodności jego działalności z przepisami prawa, a także jego stan majątkowy. Wszelkie działania i czynności nadzorcze KNF mogą być przeprowadzane kompleksowo bądź też w kontekście podejrzeń o zaistnienie nieprawidłowości. Co może zatem podlegać kontroli prowadzonej działalności brokerskiej? Organizacja dz...