Tag: crm dla brokera ubezpieczeniowego

Fundamentem pracy osoby sprzedającej ubezpieczenia jest kontakt z klientem, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na to, w jaki sposób przebiega komunikacja, jakie problemy występują podczas obsługi klienta i jak można usprawnić cały ten proces. W momencie, w którym pula klientów rośnie, rośnie również ilość zadań do wykonania. Wsparciem w rozwoju i kluczem do sprawniejszej komunikacji z wieloma klientami może okazać się program CRM dla agenta ubezpieczeniowego czy program CRM dla brokera ubezpieczeniowego. To rozwiązanie może nie tylko wpłynąć na jakość pracy, ale również na ilość pozyskanych klientów, a w efekcie - statystyki sprzedaży. Jak to działa? O tym opowie poniższy tekst. Brokerzy i agencje - obszar działaniaZarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, są pośrednikami przy zawieraniu umowy ubezpieczeń. Różnica jest jednak znacząca - mocodawcą brokera jest jego klient, zaś agenta - towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), które reprezentuje. Broker poszuku...
Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sporo namieszały w polskim prawie. Można by sądzić, że doskonale znany każdemu skrót RODO, może utrudniać sprawę jedynie w kwestiach wykorzystania wizerunku czy udostępniania informacji o danej jednostce osobowej osobom trzecim. Okazuje się jednak, że RODO przyniosło wiele zmian i związanych z nimi niejasności w większości sektorów gospodarczych. Wśród tych sektorów znalazł się również sektor ubezpieczeniowy. Nie wszystkie kwestie prawne zostały bowiem doprecyzowane, a jedną z takich kwestii jest charakter, w jakim występują brokerzy ubezpieczeniowi - są oni administratorami danych czy może podmiotem przetwarzającym? Należy zatem dokładnie przyjrzeć się temu, jak kwestie związane z ochroną danych osobowych mają wpływ na działanie agentów i brokerów ubezpieczeniowych.Ochrona danych osobowych w sektorze ubezpieczeniowym Oprócz...
Zarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, sprawują swoje obowiązki na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Warto jednak podkreślić, że pełnomocnictwa te różnią się od siebie przede wszystkim podmiotem, który je udziela. Według artykułu 21 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń agent ubezpieczeniowy uzyskuje w pisemnej formie pełnomocnictwo od zakładu ubezpieczeń, dla którego świadczy swoje usługi. Określa ono przede wszystkim zakres oraz obszar działalności agenta. Broker zaś, jak wynika z art. 27 ust. 1 wspomnianej ustawy, otrzymuje - również w pisemnej formie - pełnomocnictwo od klienta, w którego imieniu będzie wykonywał czynności brokerskie. Osoby pełniące funkcje brokera lub agenta są zobligowane udostępnić pełnomocnictwo podczas dokonywania pierwszej czynności wchodzącej w zakres ich obowiązków. Broker udostępnia zatem pełnomocnictwo udzielone mu przez klienta zakładowi ubezpieczeń, z którym zamierza negocjować w jego imieniu. Ag...
W czasach, w których na rynku ubezpieczeniowym nie brakuje ofert, znalezienie i wynegocjowanie korzystnej polisy, z punktu widzenia klienta, może być procesem bardzo skomplikowanym i czasochłonnym. Właśnie w takiej sytuacji nieoceniona jest pomoc brokera, który posiada doskonałe rozeznanie w aktualnych ofertach, dzięki czemu będzie w stanie zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie. Ideą, która stoi za stworzeniem profesji brokera, jest minimalizacja różnic pomiędzy doświadczeniem i wiedzą wyspecjalizowanego towarzystwa ubezpieczeniowego a konsumentem poszukującym ochrony. Broker jest więc pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy stronami procesu ubezpieczenia. Warto również podkreślić, iż pełniąc funkcję brokera, nie może być on związany z żadnym konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym, co daje usługobiorcy swoistą gwarancję obiektywizmu. Broker będzie starał się przedstawić ofertę w istocie najkorzystniejszą dla jego klienta, zamiast skupiać się na zaletach firm...
Systemy klasy CRM (ang. Customer Relationship Management) funkcjonują na rynku od końca lat 90. ubiegłego wieku i – jak nazwa wskazuje – służą do zarządzania relacjami z klientami. Celem tego typu rozwiązań jest informatyczne wspomaganie przyjętych przez organizację strategii i metod działania względem jej klientów.  Czynności te mają doprowadzić do nawiązania długotrwałych relacji między stronami. Systemy te są również nastawione na maksymalizację efektywności prowadzonych działań sprzedażowych i wdrożonych procesów przy jednoczesnej minimalizacji wymaganych nakładów finansowych. W przeniesieniu na rynek ubezpieczeniowy głównym i najważniejszym zamysłem zarządzania relacjami z klientem jest budowanie lojalności klientów indywidualnych i gospodarczych wobec organizacji – multiagencji, kancelarii brokerskiej, towarzystwa ubezpieczeniowego. W naszej branży jest to niezwykle istotne i ma znaczący wpływ na osiągane wyniki. Przejdźmy do konkretów. Co daje posi...